13977333962300საინფორმაციო სააგენტო ‘CTV NEWS”  ოპერატიულად გააშუქებს თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას.

დაგვიკავშირდით: 2 18 05 60

10 დან 19 სთ-მდე

comments