ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე, რესპუბლიკელების მიერ გრიგოლ ვაშაძისთვის მხარდაჭერის გამოცხადებას და წინასაარჩევნო გარიგებებს სოციალურ ქსელში ეხმიანება:

„ვ ი რ თ ხ ე ბ ი ს საყოველთაო ლ უ ს ტ რ ა ც ი ა!!!! ლევან ბ ე რ ძ ე ნ ი შ ვ ი ლ ი – საბოლოოდ დაამტკიცა, რომ ვირთხად არის დ ა ბ ა დ

ე ბ უ ლ ი!!!! ვინ იქნება შემდეგი?

ბატონო ბ ი ძ ი ნ ა, 2012 წელს რომ გ ა დ მ ო ვ ი დ ნ ე ნ თქვენსკენ და ახლა რომ ისევ “ნ ა ც ე ბ ი ს კ ე ნ” გადავიდნენ, ა რ ჩ ე ვ ნ ე ბ ს

რომ ჩ ვ ე ნ მოგაგებინებთ და ეგ ხალხი რომ ისევ თ ქ ვ ე ნ ს კ ე ნ გადმოვა მერე, მაინც ს ი ს ტ ე მ ი ს მ ხ ვ ე რ პ ლ ე ბი იქნებიან თუ აღარ?

ვალერი გ ე ლ ბ ა ხ ი ა ნ ი არ იყო ის, დ ე დ ა მყავს ა ვ ა დ და ძალიან გთხოვთ, შ ე მ ო მ ი შ ვ ი თ საქართველოშიო, რომ იხ ვ ე წ ე ბ ო და

ახლა ვ ა შ ა ძ ე ს აძლევს ხმას მ ი შ ა ს გ ა ნ გაბახებული არა?

ჯერ სად ხართ, კ ი დ ე წ ა გ კ უ ზ ა ვ ე ნ!- წერს ბაკურ სვანიძე.

comments