პარტია „გირ­ჩის“ წარმომადგენლებმა სო­ფელ ატოც­ში რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია გააპროტესტეს. “არა რუ­სულ ოკუ­პა­ცი­ას”, “რუ­სე­თი ოკუ­პან­ტია”; გა­უ­მარ­ჯოს გა­ერ­თი­ა­ნე­ბულ სა­ქარ­თვე­ლოს” – სკან­დი­რე­ბენ საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი.

აქციის მიმდინარეობისას, ზურაბ ჯაფარიძემ და რამდენიმე აქტივისტმა პრო­ტეს­ტის ნიშ­ნად შარ­ვლე­ბი ჩა­ი­ხა­დეს და ოკუ­პანტს უკა­ნა­ლი და­ა­ნა­ხეს.

“მთა­ვა­რი ია­რა­ღი რაც ჩვენ გვაქვს არის ის, რომ ამ კედ­ლის აქეთ უნდა ავა­შე­ნოთ ქვე­ყა­ნა, სა­დაც იქ­ნე­ბა მეტი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა. ეს კე­დე­ლი, რა­საც ახლა ეს ნაბი… ავ­ლე­ბენ, უნდა იქ­ცეს ისე­თი­ვედ, რო­გო­რიც იყო საბ­ჭო­თა სა­ზღვა­რი, რო­მე­ლიც ვი­თომ აკა­ვებ­და ადა­მი­ა­ნებს… ჩვენ ამ ტე­რი­ტო­რი­ებს და­ვიბ­რუ­ნებთ და იმ ხალ­ხსაც და­ვიბ­რუ­ნებთ მა­შინ, როცა ხალ­ხი იქე­დან აქეთ და­ი­წყებს “გად­მოძ­რო­მას”.

ეს მოხ­დე­ბა მა­შინ, როცა ჩვენ გვექ­ნე­ბა მეტი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა და კე­თილ­დღე­ო­ბა. ეს არის ჩვე­ნი ია­რა­ღი და ამა­ზე უნდა გა­კეთ­დეს აქ­ცენ­ტი მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, ბევ­რს ეს­მის თუ არა ეს. ამი­ტომ და­ვა­ნა­ხე ტრ… იმათ დღეს”, – აღ­ნიშ­ნა ზუ­რაბ ჯა­ფა­რი­ძემ ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან სა­უბ­რი­სას.

comments
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress balloons powered by nksnow