საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის პერიოდული გამოცემების ფონდში თითო-ოროლა გაზეთს თუ ნახავთ, რომელიც 1989 წლის 10 აპრილით არის დათარიღებული. 9 აპრილის სისხლიანი კვირის შემდგომი დღე თითქოს ამოგლეჯილია საგაზეთო ქრონიკებიდან. 10 აპრილს გაზით მოწამლული და მესანგრის ნიჩბებით დაჩეხილი ქვეყანა ჯერ ისევ კლინიკური სიკვდილის მდგომარეობაში იმყოფებოდა.
comments