წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვა­რა­უ­დობ­დნენ, რომ 2100 წლის­თვის ზღვის დონე 1 მეტ­რით მო­ი­მა­ტებ­და, თუმ­ცა ახა­ლი კვლე­ვის თა­ნახ­მად, რო­მე­ლიც მეც­ნი­ე­რე­ბის მო­საზ­რე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით არის მომ­ზა­დე­ბუ­ლი, ეს მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი, შე­საძ­ლოა, გა­ორ­მაგ­დეს.

ზღვის დო­ნის მა­ტე­ბის გამო კი მი­ლი­ო­ნო­ბით ადა­მი­ა­ნი იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­დე­ბა, სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ად­გი­ლი შე­იც­ვა­ლოს.

კვლე­ვის ავ­ტო­რე­ბის თქმით, ყი­ნუ­ლის დნო­ბა პლა­ნე­ტა­ზე ძა­ლი­ან დიდ გავ­ლე­ნას მო­ახ­დენს. მათი გა­მოთ­ვლით, დე­და­მი­წა და­ახ­ლო­ე­ბით 1.79 მლნ კი­ლო­მეტ­რის მო­ცუ­ლო­ბის ხმე­ლეთს და­კარ­გავს. წყლით კი უმე­ტე­სად და­ი­ფა­რე­ბა ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი, რო­მე­ლიც მო­სავ­ლის მოყ­ვა­ნის­თვის სა­უ­კე­თე­სოა – მა­გა­ლი­თად, ნი­ლო­სის დელ­ტა.

წყლის დო­ნის მა­ტე­ბის შე­დე­გად ბან­გლა­დეშ­ში ცხოვ­რე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა. მეც­ნი­ე­რე­ბის ვა­რა­უ­დით, საფრ­თხის ქვეშ დად­გე­ბა ისე­თი დიდი ქა­ლა­ქე­ბი, რო­გო­რი­ცა ლონ­დო­ნი, ნიუ-იორ­კი და შან­ხაი.

comments