აბიტურიენტებს, რომელთაც ცხელების გამო ეროვნულ გამოცდებზე არ დაუშვებენ და კორონავირუსი არ დაუდასტურდებათ, გამოცდაში მონაწილეობის გაგრძელების უფლება მიეცათ. შესაბამისი ბრძანება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს ეკუთვნის.

ცვლილების თანახმად, აბიტურიენტები შესაბამის გამოცდაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაიშვებიან, თუ გამოცდა ტარდება რამდენიმე დღეს/რამდენიმე სესიად და ამ პირთა დაშვება ტექნიკურად შესაძლებელია. ბრძანება ძალაში უკვე შესულია.

comments