დეკემბერი 6, 2022

INFO7

საინფორმაციო სააგენტო

ვის ვიხილავთ ექსპრემიერის გვერდით?

29 მა­ისს, “ექ­სპო ჯორ­ჯი­ა­ში“ ექ­სპრე­მი­ერ გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ას პო­ლი­ტი­კუ­რი ძა­ლის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი ყრი­ლო­ბა გა­ი­მარ­თე­ბა. სანდო წყაროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ღო­ნის­ძი­ე­ბა ხვალ 5 სა­ათ­ზე და­ი­წყე­ბა. გა­ხა­რი­ას პარ­ტი­ას სა­ხე­ლად ერ­ქმე­ვა “სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის”. ყრი­ლო­ბა­ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იქ­ნე­ბი­ან დე­ლე­გა­ტე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს ყვე­ლა რე­გი­ო­ნი­დან. პრე­ზენ­ტა­ცი­ა­ზე გი­ორ­გი გა­ხა­რია უკვე თა­ნა­პარ­ტი­ე­ლებ­თან ერ­თად ახა­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ხედ­ვას გა­აც­ნობს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას. დამ­ფუძ­ნებ­ლებს შო­რის იქ­ნე­ბა დე­პუ­ტა­ტი გიგი ხო­ჯე­ვა­ნიშ­ვი­ლიც. პარ­ტი­ა­ში იქ­ნე­ბი­ან ახა­ლი სა­ხე­ე­ბიც. მათ შო­რის: გი­ორ­გი გო­გუ­ა­ძე, რო­მე­ლიც არა­სამ­თავ­რო­ბო სექ­ტო­რი­დან მო­დის, ყო­ფი­ლი ელჩი ნა­ტო­ში ლე­ვან დო­ლი­ძე და გა­ნათ­ლე­ბის სა­კი­თხთა ექ­სპერ­ტი რუ­სუ­დან თევ­ზა­ძე.

 წყა­როს თქმით, გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია, რომ პარ­ტი­ის რი­გებ­ში იქ­ნე­ბა ცნო­ბი­ლი ძა­ლო­სა­ნი ლაშა ტა­ლა­ხა­ძე, სი­მარ­თლეს არ შე­ე­ფე­რე­ბა, დიდი ალ­ბა­თო­ბით, გა­ხა­რი­ას გვერ­დით, რო­გორც პარ­ტი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, არ იქ­ნე­ბი­ან ძმე­ბი არ­ვე­ლა­ძე­ე­ბიც, თუმ­ცა მის მხარ­დამ­ჭერ­თა შო­რის შე­იძ­ლე­ბა ვი­ხი­ლოთ კი­დეც.

გახ­რი­ას გუნდს უერ­თდე­ბა ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის, გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის უფ­როსი გი­ორ­გი აბა­შიშ­ვი­ლიც. ამის შე­სა­ხებ ის სო­ცი­ა­ლურ ქსელ “ფე­ის­ბუქ­ში“ წერს.

რო­გორც აბა­შიშ­ვი­ლი აღ­ნიშ­ნავს, მისი და გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ას ხედ­ვე­ბი ერ­თმა­ნეთს ძა­ლი­ან ემ­თხვე­ვა.

“ორი თვის წინ აღ­ვნიშ­ნე და ვი­სურ­ვე, რომ პო­ლი­ტი­კა­ში დარ­ჩე­ნი­ლი­ყო, დარ­ჩა და აქ­ტი­ურ­დე­ბა. მე მისი პო­ლი­ტი­კა­ში ყოფ­ნა მომ­წონს, ჩვე­ნი ხედ­ვე­ბი ძა­ლი­ან ემ­თხვე­ვა ერ­თმა­ნეთს! ვა­ფა­სებ მის თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს და შე­სა­ბა­მი­სად, მი­ვი­ღე გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მხა­რი და­ვუ­ჭი­რო და შე­ვუ­ერ­თდე გა­ხა­რი­ას გუნდს!“- წერს აბა­შიშ­ვი­ლი.

დატოვეთ კომენტარი